Vertrouwenspersoon

Alle verenigingen hebben de plicht om een beleid op te stellen hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen zoals: seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.

TC Linne definieert ongewenste omgangsvormen als handelingen van een persoon of een groep personen, die door een ander persoon als vijandig, vernederend of intimiderend kunnen worden beschouwd.

Indien bovenstaande voorkomt dient men de volgende stappen te nemen:
Stap 1: Probeer het zelf op te lossen. Indien dit niet lukt,
Stap 2: Neem contact op met 1 van de vertrouwenspersonen.
Stap 3: Ga met de vertrouwenspersoon in gesprek om de situatie te bespreken.
Stap 4: De vertrouwenscommissie bekijkt of de klacht gegrond is.
Stap 5: De vertrouwenscommissie komt in actie ( klacht/probleem oplossen d.m.v. bemiddeling)
Indien stap 5 niet lukt wordt de klacht doorgeven aan het bestuur (enkel met toestemming*), er wordt bekeken welke verdere stappen noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. 

TC Linne beschikt momenteel niet meer over een vertrouwenspersoon:

- Sanne Louisse
Door hieronder op de link te klikken wordt er automatisch een bericht naar de vertrouwenspersoon verzonden:
Klik hier voor het contactformulier

(*)De vertrouwenscommissie van TC Linne is een onafhankelijke commissie. De vertrouwenspersoon mag de informatie die zij van het lid heeft ontvangen zonder overleg niet met derden uitwisselen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van het lid kan hiervan worden afgeweken.

Het “beleid TC Linne ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen” kan men volledig inzien. Dit ligt in de kantine.

Indien er vragen over zijn kan men zich altijd richten tot het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Linne

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Zie e-mail of bestuur

TC Linne

Sportveldstraat 1
6067JA Linne

KVK-nummer

58186670