Lesreglement

 LESREGLEMENT EN BETALINGSVOORWAARDEN TC LINNE

1. TC Linne biedt in samenwerking met Tennis Management Limburg (TML) een trainingsprogramma aan voor beginners en gevorderden. De lessen worden verzorgd door trainers van TML. De lessen kunnen alleen in combinatie met een lidmaatschap bij TC Linne worden gevolgd!

2. De trainingslocatie is op het park van TC Linne, tenzij dit door onverwachte omstandigheden niet mogelijk is. Overige afwijkingen van de trainingslocatie gaan in overleg met TML en TC Linne. 

3. Als een cursist zich heeft aangemeld (via het inschrijfformulier op de website, of via het versturen van een e-mail voor de tennisles (zomer en/of winter) is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

4. De betaling van het lesgeld geschiedt op dezelfde wijze als het lidmaatschap en dit kan door betaling binnen 30 dagen of in termijnen.

5. Verder worden lessen slechts ingehaald wanneer deze in zijn geheel niet zijn aangevangen. Indien een of meerdere lessen voor welke reden dan ook niet gevolgd kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege verhindering of blessure van de deelnemer) worden deze niet ingehaald en volgt geen restitutie van het lesgeld. In overleg met het secretariaat mag er eventueel voor een vervanger worden gezorgd welke op hetzelfde niveau speelt als de cursist zodat deze in de groep past.

6. De betalingen verlopen via TC Linne d.m.v. een digitale factuur.

7. Het volgen van de tennislessen gebeurt op eigen risico. De tennisschool en TC Linne zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de tennisles van speler of speelster bij de tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.

8. Er is géén les in de basisschool vakanties en op feestdagen. De exacte vastgestelde les
data ontvangt de cursist voorafgaand aan de eerste les. De lessen worden in een reeks van 10 met 3 reservedata aangeboden. 

9. In verband met beschikbaarheid van trainers en banen zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met eenieders voorkeur.

10. Als een tennisles niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er voor of een vervangende trainer worden gezorgd of de les wordt ingepland op een van de eerder vastgesteld reservedata.. 

11. Een les heeft een duur van 60 minuten (10 min. Warming up en 50 minuten les).

12. Eenmaal aangevangen tennislessen worden in principe niet ingehaald. Als de les binnen het half uur wegens omstandigheden niet kan doorgaan dan zal deze volledig ingehaald worden.

13. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met een afgevaardigde van TC Linne, of de tennisles wel of geen doorgang kan vinden bij slecht weer. Dit zal zo spoedig mogelijk met de cursist(en) gecommuniceerd worden via de Whatsapp groep.

14. Bij sneeuw en bevriezing van de baan vervalt de tennisles en wordt deze ingehaald. De cursist krijgt hiervan bericht van de trainer.

15. TC Linne zal naar eer en geweten de groepsindelingen vaststellen, waarbij overleg met TML plaatsvindt. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd, indien de trainers dit wenselijk achten, doch altijd in overleg met TC Linne en  de cursist(en) zelf.

16. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er een herindeling plaatsvinden, zodat er zoveel mogelijk met een volledige groep van minimaal 4 personen zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is kan van de groepsgrootte worden afgeweken, waarbij de kosten opnieuw berekend zullen worden indien er minder dan 4 personen deelnemen. Eventueel kan ook besloten worden dat er geen les zal plaatsvinden.

 

Bestuur TC Linne
Januari 2024

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Zie e-mail of bestuur

TC Linne

Sportveldstraat 1
6067JA Linne

KVK-nummer

58186670