Gedragscode

TC Linne conformeert zich aan de gedragscode zoals bij de KNLTB vermeld.

In de bijlage staat de gedragscode uitgebreide beschreven en is verdeeld in onderstaande "hoofdstukken":

Algemene Gedragscode ‘Fair Play in Tennis’
- Integriteit in de tennissport

Gedragscode op en rond de tennisbaan
- Trots op je sport
- Eerlijk en professioneel
- Respect
- Voorbeeldfunctie
- Maak integriteit bespreekbaar
- Schending van de gedragscode

Neem contact met ons op

CAPTCHA
Hiermee willen we spam voorkomen.